Ryan Kreidler MLB Prop Odds & Stats

3B, DET vs KC, 2022-09-02 19:10:00

Ryan Kreidler Prop Bets

Ryan Kreidler Total Runs 2022 Average
PROPS Avg Line Avg result % over
Total Runs 0.50 0.00 0.00%
PROPS AVG LINE AVG RESULT PERC OVER
Total Runs 0.50 0.00 0.00%
In the year 2022, Ryan Kreidler has averaged 0.00 Total Runs and has hit the over 0.00% of the time.
Ryan Kreidler Total Runs Historical Odds
consensus odds
Game Total Runs Line Over Under
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
0 0.5 +225 -342
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
0 0.5 +292 -486
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
0 0.5 +259 -402
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
0 0.5 +246 -386
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
0 0.5 +273 -436
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
0 0.5 +213 -332
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
0 0.5 +181 -267
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
0 0.5 +233 -356
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
0 0.5 +198 -292
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0.5 +181 -267
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0.5 +187 -272
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
0 0.5 +172 -245
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
0 0.5 +184 -274
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
0 0.5 +188 -276
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
0 0.5 +236 -367
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
0 0.5 +205 -299
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
0 0.5 +196 -292
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
0 0.5 +141 -201
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
0 0.5 +199 -296
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
0 0.5 +157 -227
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
0 0.5 +176 -254
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
0 0.5 +162 -236
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
0 0.5 +141 -201
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
0 0.5 +160 -244
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +225 UNDER -342
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +292 UNDER -486
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +259 UNDER -402
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +246 UNDER -386
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +273 UNDER -436
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +213 UNDER -332
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +181 UNDER -267
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +233 UNDER -356
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +198 UNDER -292
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +181 UNDER -267
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +187 UNDER -272
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +172 UNDER -245
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +184 UNDER -274
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +188 UNDER -276
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +236 UNDER -367
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +205 UNDER -299
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +196 UNDER -292
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +141 UNDER -201
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +199 UNDER -296
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +157 UNDER -227
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +176 UNDER -254
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +162 UNDER -236
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +141 UNDER -201
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
Total Runs 0 LINE 0.5 OVER +160 UNDER -244
Ryan Kreidler Total Hits 2022 Average
PROPS Avg Line Avg result % over
Total Hits 0.50 0.50 37.50%
PROPS AVG LINE AVG RESULT PERC OVER
Total Hits 0.50 0.50 37.50%
In the year 2022, Ryan Kreidler has averaged 0.50 Total Hits and has hit the over 37.50% of the time.
Ryan Kreidler Total Hits Historical Odds
consensus odds
Game Total Hits Line Over Under
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
0 0.5 -121 -117
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
0 0.5 Even -140
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
0 0.5 +101 -143
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
0 0.5 +103 -146
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
0 0.5 Even -140
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
1 0.5 -114 -126
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
0 0.5 -130 -109
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
1 0.5 +119 -165
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
2 0.5 +101 -141
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0.5 -137 -104
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
1 0.5 -148 +107
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
0 0.5 -139 Even
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
0 0.5 -136 -105
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
0 0.5 -128 -111
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
0 0.5 +117 -163
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
0 0.5 -138 -104
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
1 0.5 -126 -112
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
2 0.5 -154 +110
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
1 0.5 -121 -117
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
1 0.5 -144 +104
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
0 0.5 -129 -110
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
0 0.5 -162 +116
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
2 0.5 -146 +104
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
0 0.5 -135 -107
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -121 UNDER -117
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER Even UNDER -140
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER +101 UNDER -143
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER +103 UNDER -146
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER Even UNDER -140
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
Total Hits 1 LINE 0.5 OVER -114 UNDER -126
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -130 UNDER -109
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
Total Hits 1 LINE 0.5 OVER +119 UNDER -165
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
Total Hits 2 LINE 0.5 OVER +101 UNDER -141
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -137 UNDER -104
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
Total Hits 1 LINE 0.5 OVER -148 UNDER +107
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -139 UNDER Even
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -136 UNDER -105
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -128 UNDER -111
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER +117 UNDER -163
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -138 UNDER -104
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
Total Hits 1 LINE 0.5 OVER -126 UNDER -112
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
Total Hits 2 LINE 0.5 OVER -154 UNDER +110
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
Total Hits 1 LINE 0.5 OVER -121 UNDER -117
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
Total Hits 1 LINE 0.5 OVER -144 UNDER +104
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -129 UNDER -110
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -162 UNDER +116
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
Total Hits 2 LINE 0.5 OVER -146 UNDER +104
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
Total Hits 0 LINE 0.5 OVER -135 UNDER -107
Ryan Kreidler Total RBIs 2022 Average
PROPS Avg Line Avg result % over
Total RBIs 0.50 0.25 16.67%
PROPS AVG LINE AVG RESULT PERC OVER
Total RBIs 0.50 0.25 16.67%
In the year 2022, Ryan Kreidler has averaged 0.25 Total RBIs and has hit the over 16.67% of the time.
Ryan Kreidler Total RBIs Historical Odds
consensus odds
Game Total RBIs Line Over Under
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
0 0.5 +319 -533
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
0 0.5 +400 -700
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
0 0.5 +352 -620
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
0 0.5 +336 -583
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
0 0.5 +320 -525
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
1 0.5 +296 -483
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
0 0.5 +235 -363
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
0 0.5 +327 -558
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
0 0.5 +291 -477
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0.5 +256 -403
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
3 0.5 +221 -340
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
0 0.5 +253 -385
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
0 0.5 +232 -352
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
0 0.5 +275 -439
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
0 0.5 +344 -608
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
0 0.5 +263 -408
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
0 0.5 +314 -527
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
0 0.5 +222 -342
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
1 0.5 +290 -464
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
0 0.5 +236 -363
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
0 0.5 +252 -395
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
0 0.5 +264 -414
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
1 0.5 +232 -358
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
0 0.5 +268 -427
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +319 UNDER -533
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +400 UNDER -700
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +352 UNDER -620
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +336 UNDER -583
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +320 UNDER -525
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
Total RBIs 1 LINE 0.5 OVER +296 UNDER -483
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +235 UNDER -363
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +327 UNDER -558
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +291 UNDER -477
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +256 UNDER -403
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
Total RBIs 3 LINE 0.5 OVER +221 UNDER -340
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +253 UNDER -385
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +232 UNDER -352
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +275 UNDER -439
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +344 UNDER -608
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +263 UNDER -408
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +314 UNDER -527
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +222 UNDER -342
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
Total RBIs 1 LINE 0.5 OVER +290 UNDER -464
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +236 UNDER -363
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +252 UNDER -395
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +264 UNDER -414
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
Total RBIs 1 LINE 0.5 OVER +232 UNDER -358
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
Total RBIs 0 LINE 0.5 OVER +268 UNDER -427
Ryan Kreidler Total Home Runs 2022 Average
PROPS Avg Line Avg result % over
Total Home Runs 0.50 0.04 4.17%
PROPS AVG LINE AVG RESULT PERC OVER
Total Home Runs 0.50 0.04 4.17%
In the year 2022, Ryan Kreidler has averaged 0.04 Total Home Runs and has hit the over 4.17% of the time.
Ryan Kreidler Total Home Runs Historical Odds
consensus odds
Game Total Home Runs Line Over Under
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
0 0.5 +791 -2082
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
0 0.5 +1100 -2994
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
0 0.5 +1150 -6828
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
0 0.5 +966 -3831
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
0 0.5 +1100 -2994
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
0 0.5 +1033 -4333
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
0 0.5 +833 -2415
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
0 0.5 +716 -1821
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
0 0.5 +691 -1699
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
0 0.5 +908 -2998
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
0 0.5 +675 -1666
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
0 0.5 +691 -1621
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
0 0.5 +783 -2015
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
0 0.5 +833 -2582
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
0 0.5 +750 -2055
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
0 0.5 +1266 -7664
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
0 0.5 +1000 -4499
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
0 0.5 +625 -1416
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
1 0.5 +675 -1566
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
0 0.5 +525 -1033
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
0 0.5 +558 -1166
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
0 0.5 +658 -1483
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
0 0.5 +650 -1467
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
0 0.5 +700 -2500
DET @
SEA 2022-10-05 16:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +791 UNDER -2082
DET @
SEA 2022-10-03 21:40:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +1100 UNDER -2994
DET vs
MIN 2022-10-02 12:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +1150 UNDER -6828
DET vs
MIN 2022-10-01 18:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +966 UNDER -3831
DET vs
MIN 2022-09-30 19:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +1100 UNDER -2994
DET vs
KC 2022-09-29 13:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +1033 UNDER -4333
DET vs
KC 2022-09-28 18:40:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +833 UNDER -2415
DET @
CHW 2022-09-25 14:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +716 UNDER -1821
DET @
CHW 2022-09-23 20:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +691 UNDER -1699
DET @
BAL 2022-09-20 19:05:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +908 UNDER -2998
DET @
BAL 2022-09-19 19:05:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +675 UNDER -1666
DET vs
CHW 2022-09-18 12:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +691 UNDER -1621
DET vs
CHW 2022-09-17 18:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +783 UNDER -2015
DET vs
CHW 2022-09-16 19:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +833 UNDER -2582
DET vs
HOU 2022-09-14 13:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +750 UNDER -2055
DET vs
HOU 2022-09-12 18:40:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +1266 UNDER -7664
DET @
KC 2022-09-11 14:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +1000 UNDER -4499
DET @
KC 2022-09-09 20:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +625 UNDER -1416
DET @
LAA 2022-09-07 16:07:00
Total Home Runs 1 LINE 0.5 OVER +675 UNDER -1566
DET @
LAA 2022-09-06 21:38:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +525 UNDER -1033
DET @
LAA 2022-09-05 21:38:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +558 UNDER -1166
DET vs
KC 2022-09-04 13:40:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +658 UNDER -1483
DET vs
KC 2022-09-03 18:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +650 UNDER -1467
DET vs
KC 2022-09-02 19:10:00
Total Home Runs 0 LINE 0.5 OVER +700 UNDER -2500

*All the information on this page is according to the last game played by the player